top of page

Privacybeleid

Bij La Luna doen wij er alles aan om uw verwachtingen te overtreffen. Een romantische ceremonie, een intieme dinershow of een knallend feest, het kan allemaal! Echter hebben wij daar wel gegevens voor nodig. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met deze gegevens bekijk dan ons privacy statement hieronder.  Laluna is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website vermeld staan.

U mag ons natuurlijk ook altijd even bellen. Tot snel!
 

Team La Luna


 

1. Algemeen

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de websites van La Luna, de klanten en dienstverlening van La Luna en hun relaties, de bezoekers van evenementen van La Luna en verder alle personen van wie La Luna persoonsgegevens verwerkt. La Luna (KVK 88344800), gevestigd aan de Vijverdwarsstraat 16, 5555 EJ Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2. Persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken.  Wij gebruiken enkel persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Dit kan zijn per e-mail, sms, apps of op andere wijze. Deze gegevens verzamelen wij en gebruiken we om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zo goed mogelijk naar wens uit te voeren. Dat geldt voor zowel (potentiële) relaties als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om onze dienstverlening uit te voeren en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de dienstverlening.

La Luna  verwerkt alleen uw persoonsgegevens als er een rechtmatig belang is voor laluna om deze gegevens te gebruiken zoals bijvoorbeeld het opstellen van overeenkomsten en het vormgeven van de overeengekomen dienstverlening. In veel gevallen vragen we u de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer van de deelnemer, geslacht en geboortedatum. Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het ontwikkelen en organiseren van bijvoorbeeld een evenement of andere zaken die overeengekomen zijn.

 

3. Bewaarperiode Persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek. Indien u klant bent (of wij van u) dan bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het versturen van onze nieuwsbrief (email adres) blijven tot afmelding voor de nieuwsbrief bewaard.

 

4. Inschakeling Van Derden

In verband met de uitvoering van de overeenkomst of onze dienstverlening is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 

 

Voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van een online dienst en delen alleen noodzakelijke gegevens met deze dienst.

 

5. Beveiliging en bewaartermijnen

Laluna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra verwerkt en opgeslagen. Persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. La Luna is wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

 

6. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we altijd uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

 

7. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

 

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / klachten

Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit privacy statement kan de betrokkene contact opnemen met La Luna. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Wijzigingen in het Privacy statement

La Luna behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. La Luna adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op feb 2023.

 

10. Cookies aanpassen

Dit kunt u via de banner onderaan aanpassen.

bottom of page